Träna dig smart

Något som jag länge har misstänkt bekräftades genom en artikel ur det eminenta magasinet NEO. Det är alltså fullständigt möjligt att göra sig själv mer kunnig och intelligent genom att träna sin kropp. Och det innefattar inte att du ska träna dig på olika saker i olika ämnen. Här handlar det om att den fysiska aktiviteten du gör faktiskt hjälper dig att bli mer intelligent. Det låter kanske märkligt, men som artikeln visar så finns det goda forskningsunderlag för att det faktiskt är så.

Att träna din kropp är med andra ord inte exkluderat för att vara till gagn för din kropp och dina muskler utan alltså också din hjärna. Hjärngympa har man ju hört talas om, men det är klurigheter som då ska få din hjärna att tänka på annorlunda och utvecklande sätt. Riktig motion har nämligen visat sig förnya dina hjärnceller och framför allt mildra symtom på besvär med psykiska sjukdomar. Det här är alltså en bekräftelse på att motion borde vara mer prioriterat, även inom skolan, på grund av dess positiva effekter.

Som det ser ut i skolorna idag är det inte speciellt stort fokus på idrotten. Det verkar alltid få vara den som får prioriteras bort. Men detta visar alltså att om det istället var mer motion på schemat så skulle inlärningen hos unga bli bättre och mer effektiv, så i det långa loppet är alltså motion en av grundbultarna till att göra skolan och skolresultaten bättre. Kanske kan en idrottsreform inom skolvärlden göra att våra PISA-resultat tar sig betydligt.

Category: Okategoriserade

- 25 april, 2015

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *