Evolutionen är debatterad

Det här är en gigantisk fråga på många sätt och vis egentligen är omöjligt att svara på eftersom att människor har sina egna trosuppfattningar. Religionen är på många sätt en motståndare till vetenskapen, framför allt inom det här området. Saken är den att det inte heller går att fastställa svar, eftersom att religionens grundpremisser för skapelsen av liv inte går att varken bevisa eller motbevisa. Det gör att det går stick i stäv med det som är vetenskapen, och ska vi vara ärliga så har inte naturvetenskapen alla svaren på allt, men det kanske inte heller är meningen att det ska vara så.

För vi är i grund och botten enbart människor, och båda dessa ytterligheter har skapats av oss för att kunna hitta en förklaring på det mest fundamentala som finns. Var kommer vi ifrån och varför? Svaren är många och olika, och med religionen finns den redan där, tydligt skrivet och det är lätt att ansluta sig till den ”fakta” som tagits fram, som ger förklaringar utan att egentligen bevisa det.

Det är en helt annan sak med vetenskapen, där nya rön och forskning bygger på en lång tradition av vetenskapliga undersökningar, som helt enkelt måste bevisas med de medel som finns. Forskningsresultatet måste dessutom vara av den kvalitén att det kan upprepas av en annan forskare, vilket gör att det ligger mycket arbete bakom. Men naturvetenskapen förändras när ny forskning kommer fram, vilket betyder att svaret på frågorna alltid är tillfälliga, det kan förändras. Och den osäkerheten är kanske tillräcklig för att man istället ska ansluta sig till det som religionerna påstår.

Category: Okategoriserade

- 2 maj, 2015

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *